Monday, 16 June 2014

A velünk élő változó múlt

A változó múlt kutatásának egyik legérdekesebb, legmegrázóbb pontja mindig, amikor rájövünk : azontúl, hogy "máshogy történt" - a történés következményei még velünk élnek. Az egyik legtökéletesebb példát erre Dušan Trančík dokumentumfilmje, a Történelemóra - Trianon adja. A rendező tökéletes eszközökkel vezeti át a múlt történéseit a jelen eseményeibe, érzéseibe.
Az egyik leglátványosabb pillanata az említett múltból jelenbe vivő ív kialakulásának a film egyik jelenete, amikor szóba kerül : menni vagy maradni a szülőföldről? Érdemes maradni, ha egyszer a közeg "sikertelen", akkor nem lenne jobb átmenni egy "sikeres" közegbe?

Mit tett érted Szlovákia, hogy itt akarsz maradni?


... és itt, - ha ismerjük múltunkat - máris felidézhetünk egy negyvenkilenc évvel azelőtti eseményt, amely pontosan megadja a magyarázatot az egyes "sikeres" és "sikertelen" régiók kialakulásának történetéhez.
Kedves amerikai barátaim, ne azt kérdezzétek, mit tehet az országotok értetek. Azt kérdezzétek, hogy ti mit tehettek az országotokért.

John Fitzgerald Kennedy beiktatási beszéde, 1961 január.


A témáról nemrég írt sokkal részletesebben a konfliktuskutató egy érdekes cikket hibás végkövetkeztetéssel. Szerintük újabb kori viszonyokra vezethető vissza a sikertelen és sikeres régiók kialakulása. A valódi magyarázatot a cikkben szereplő térkép adja : a határok pontosan azt a vonalat mutatják, ahol évszázadok óta keleties jellegű, vad élethalálharcok zajlottak, a területek állandó frontvonalat képeztek. E régiók lakossága folyamatosan, állandóan menekülésre, költözködésre kényszerült.
Ennek a modern kori problémának a gyökerei valahol itt rejlenek ...

No comments:

Post a Comment