Thursday, 27 October 2016

Horn Géza

La verdad no se casa con nadie.


Az igazság nem házasodik - mondja az idézett spanyol közmondás. Többen, többször teljesen egyértelműen tisztába tették a Horn Géza-ügyet, mi is megtesszük, röviden, tömören.
 


Horn Géza halotti anyakönyvi kivonata, 1956. december 29-i bejegyzés. Bejelentő Horn Sándor.

A haláleset dátuma tehát 1956. december 15.

A hét fiú közül a legidősebbet, Géza bátyámat a harmincas évek végén jelentéktelen csetepaté során rendőrök rugdalják össze, fél szeme elvész, ettől kezdve rövid élette végéig Géza bátyám egyik szeme helyén üveggolyóval létezik. Rövid élete 1956 decemberében ér véget, amikor bizonyos fegyveresek az MSZMP-t szervező, éppen hazafelé kerékpározó, hithű kommunisita Horn Gézát teherautóval elütik, a platóra dobják, a Népligetbe hajtanak vele, előbb megcsonkítják, aztán felakasztják. [...] A hatást fokozza, hogy Horn Gyula — aki évtizedekkel később majd a japán császárral is parolázik — szenvtelenül, az önsajnáló szentimentalizmus árnyékát is kerülve számol be ifjúkoráról.


Sükösd Mihály: A Horn-jelenség. Népszabadság, 1991. október 5.


[Horn Gyula] 56-os szerepe máig vitatott, saját állítása szerint október vége, november eleje között nemzetőr volt, majd belépett a megalakuló MSZMP-be. 1956 novemberétől a „forradalmi karhatalmi őrszolgálatnál” volt állományban, 1957 júniusáig. Bátyja, Horn Géza a forradalom alatt tisztázatlan körülmények között meghalt, Horn Gyula szerint forradalmárok ölték meg. 1957-ben megkapta a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérmet.


Népszabadság, 2013. június 20.

Stílusosan sorsszerű tehát, hogy a haláleset mostani helyén ma a Merényi Gusztáv kórház áll, és még mindig sokkal többet hallunk Horn Géza esetéről, mintsem például arról, hogy a kórház névadója volt az egyetlen a katonák közül, aki katonához méltóan, fegyverrel, lövésekkel fogadta a rátörő ÁVH brávók "kitenyésztett kasztját" letartóztatásakor.
Azonban az is látszik, hogy nincs determináltság: az 1950. novemberében az üldöztetés áldozataként holttá nyilvánított Horn Géza utódainak útja látszólagos azonossága ellenére semmiben sem párhuzamos az üldöztetés áldozatává lett Szeles Sándor utódjának útjával.

No comments:

Post a Comment