Sunday, 27 July 2014

1944. március 18.

A Magyarország huszadik századi történelmét döntően meghatározó, a magyar arisztokráciát, polgári középosztályt felszámoló német megszállás történetéről kevés egyértelműen objektív forrás maradt ránk. A megszállást megelőző nap tárgyalásairól csak egyetlen kulcsszemély, Horthy Miklós emlékirataiból szerezhetünk tudomást ,a többi visszaemlékezés is valószínűleg a kormányzó által elmondott történeten alapszik . Nem tudjuk, hogy - a Hitler hatvannyolc tárgyalása kötetben szereplők mintájárá - készült-e bármilyen feljegyzés erről a napról. Horthy állítása szerint "kiküldette" Paul Schmidt tolmácsot a megszállást megelőző tárgyalásról, így négyszemközt maradt Hitlerrel - tehát elképzelhető hogy eredetileg sem készült ilyen, ezért nem maradt ránk.
Az egyetlen objektív forrásunk a német filmkamera lehet, de ez a benyomásokat, az egyes visszaemlékezések hitelességét csak hangulati szinten támaszthatja alá. Mégis, a sok különböző visszaemlékezéshez támpontot nyújtanak a német híradófelvételek.
A Deutsche Wochenschau fennmaradt példányaiba  nem kerültek be a most következő kockák. Bizonyosan fennmaradt egy cseh nyelvű filmhíradórészlet, illetve  a Criticalpast.com-on megtekinthető a Deutsche Wochenschau "exportra" szánt portugál nyelvű változatában. (Többek közt megtekinthető még egy rendkívül érdekes filmfelvétel a német megszállás magyarországi "eredményeiről", erről a filmről még írunk.)
A most következő képek a cseh verzióból származnak, amelyeket még akkor elláttak német nyelvű inzertekkel.
 

Horthy még jókedvű,úgy hiszi, uralhatja a helyzetet.
"Előttem az utódom" balra a prémes kabátban Ghyczy Jenő aki március 18-án még külügyminiszter. Jobbra civil kalapban Sztójay Döme, aki négy nap múlva lesz miniszterelnök és külügyminiszter.Aki bemutatkozik : Ernst Kaltenbrunner, az RSHA főnöke. A filmen még töredémásodpercig  látható amint dr. Edmund Veesenmayer is bemutatkozik.
Ezek a képek, de sokkal több a történet.

No comments:

Post a Comment