Tuesday, 4 November 2014

Zsidó finnek

A huszadik század magyar történelmében visszatérő elem volt a gátlástalan muszkavezetés, a sajtó elvtelen idomulása aktuálpolitikai érdekekhez, és külföldi nagyhatalmakhoz. Ennek egyik nagyon érdekes - és természetesen elhallgatott - fejezete a nyilas sajtó a szovjeteknek talpnyaló cikkei a Sztálin-Hitler mézeshetek idején. Sajnos a források meglehetősen szűkösek ebben a témában, ezért ér kincset a neves publicista, Kunszery Gyula szellemes tárcája, amelyet Hubay Kálmán valamelyik nyilas lapban megjelent cikkére írt reflexióként a Magyar Nemzet 1940. március 13-i számában. Ha előkerül az eredeti Hubay Kálmán-cikk, természetesen ezt is közzétesszük, Hubay több lapba (Függetlenség, Esti Újság, Új Magyarság) írt rendszeresen.Hubay Kálmán

pártvezér-testvér megint remekel! A lengyel háború idején еlkövetette mlékezetes dicsteli hozzászólásai után most jónak látja beleavatkozni a finn-orosz viszályba is.
,,...egyszerre váratlanul felvillant az északi fény: béke!" Szegény északi fény, hogy ideoda rángatják, eddig mindig a háború szimbólumaként emlegették, most egyszerre békejel lett belőle.

Semmi kedvünk sincs hozzá -írja tovább Hubay mester - hogy a rengeteg ellentmondó jelenségből most elkezdjünk kombinálni a békefeltételek tartalmát illetőleg és jósolni kezdjünk..." Azt hisszük, szerénytelenség nélkül állíthatjuk, nekünk is van némi részünk. abban, hogy Hubaynak elment a kedve a jósolgatásoktól, minthogy annakidején részletesen taglalni volt szerencsénk, mennyire megdöntötték az események a nagy ,,Csíllag"jós világpolitikai horoszkópjainak hitelességét.

Mindenesetre hálásak vagyunk Hubay testvérnek, hogy kétesértékű jövendölgetések helyett ezúttal a való tényállásokat boncolgatja, mert így legalább feleletet kaptunk egy régi kételyünkre, mely az északi háború kitörése óta mardos bennünket, hogy t. i.: hát itt ki a zsidó? Megszoktuk ugyanis, hogy egyesek valami mániákus csökönyösséggel, valami érthetetlen judeocentrikus lelkülettel a világmindenség valamennyi jelenségében zsidót szimatolnak. Nos, Hubay mester magvas külpolitikai fejtegetéseiből végre megtudtuk: az északi háborúban a finnek a zsidók. Vagy legalább is: zsidóbérencek Mert tévedés lenne azt hinni, hogy a finnek hősi küzdelmében valami szerepet is játszik e csodálatos nemzet szabadságrajongása, függetlenség-szeretete, keresztény európaisága és nemzeti öntudata. Mindezek Hubayék előtt úgylátszlk, ismeretlen fogalmak.
Szerintük kizárólag arról van szó, hogy ,,a nemzetközi zsidó... biztatja most a finneket remekbeszabott hőskölteményeket írva a halált  megvető finn bátorságról." (Szabó Dezső is, aki nemrégen megírta a legszebb finn höskölteményt, nyilván "nemzetközi zsidó")

Szóval már nyilvánvaló, hogy ez esetben a finnek a zsidók, illetőleg a nemzetközi zsidóérdekek zsoldosai és így természetesen magától értetődik, hogy micsodák a Trockijok, Litvinovok, Kollontai asszonyok, Kun Bélák- rendszerének hívei és kicsodák az ,,istentelenek társaságának tagjai, Nyilván felkent keresztes vitézek, Bayard  lovagok, Tankrédek és Godofrédek. Helyes a sziszegés, baziliszkus !
Most hullanak a hosszúkarú krokodiluskönnyek a finn anyákért. "A finn anyáknak gyenge vígasztalás lesz, hogy néhány angolországi, vagy amerikai vagy franciaországi zsidó haditudósító viszont nem tudott betelni a finn katonák hősiességével." Csak azt nem értjük, hogy akkor viszont nyilasék miért sajnálták a szerencsétlen íinn anyától azt a csekély összeget, amelyet székesfővárosunk a finneknek juttatott?

Mint  emberek, mint jó európaiak, nem ismerünk olyan érdeket amelyik a háború, az öldöklés kiterjesztését indokolttá tehetné, Ez így rendkívül szépen hangzik hogy - mendacem oportet esse memorem. Hubay néptárs úr netán megfeledkezett arról a velük megyünk szövegű tábláról,  az európai bonyodalom .kitörése idején függesztettek ki az eszmevédelem fellegvárának falán? Akkor is az volt vajjon az egyetlen őszinte óhajtásunk, hogy a háború kiterjedése mentől szűkebb térre szoríttassék?" Csodálatos, csodálatos, egyazon kebelben mily szeszélyes váltakozással hullámzik tüzes harci hév s a  "megtisztult humánum" szelíd pacifizmusa.
Vajjon miféle kozmikus erők okozzák a kedélyvilágnak e sajátságos apály-dagály jelenségét?

No comments:

Post a Comment